ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

  بازگشت به صفحهء اول

پيوندهای مربوط به همايش سکولارهای سبز ايران ـ تورنتو، 7 و 8 ماه مه 2011

شمارهء مخصوص نشريهء ايرانيان ـ چاپ واشنگتن

صفحهء نخست سايت بمناسبت گشايش همايش تورنتو

خبرنامهء شبکه بمناسبت همايش تورنتو

شماره دوم خبرنامهء شبکه

گزارش مالی همايش

پيام های ارسالی به همايش

 

نعمت آزرم (متن)

سيروس آموزگار (ويدئو)

رضا پهلوی (متن)

عباس خرسندی (صدا)

حسن داعی (ويدئو)

حسن شريعتمداری (ويدئو)

حسن شريعتمداری (متن)

حسين عليزاده  (ويدئو)

فرهنگ قاسمی (ويدئو)

فرهنگ قاسمی (متن)

سعيد قاسمی نژاد (ويدئو)

سعيد قاسمی نژاد (متن)

مصطفی هجری (متن)

مصطفی هجری (ويدئو)

 

 

متن سخنرانی ها

 

فاطمه حقيقت جو

عبدی کلانتری

ويکتوريا آزاد

فريبا پارسا

 

ويدئوها و فايل های صوتی

 

کل دو روز همايش

(از تلويزيون ايران ما)

 

مصاحبه های قبل از همايش

مصاحبه های بعد از همايش

 

ويدئوهای دو روز همايش در يوتيوب

(کار آقای صبری حسن پور،

سرپرست انجمن آمستردام)

قسمت های

1   2    3     4     5    6   7   8    9    10    11    12

13    14    15    16   17    18    19    20   21    22

23    24    25    26    27    28     29    30   31  32

33   34    35    36    37   38   39    40   41    42

 

گفتگو با ويکتوريا آزاد

گفتگوگر: کيانوش توکلی

فايل های صوئی: 1   2

 

سه گفتگو با اسماعيل نوری علا:

گفتگو با تلويزيون آی.تی.سی در تورنتو>>>

گفتگو با تلويزيون مردم تی.وی>>>

گفتگو با تلويزيون ميهن>>>

گزارش ها، گفتگوها، مطالب

 

دعوت برای شرکت در همايش

 

گزارش شهروند تورنتو

 

گزارش های سايت خودنويس

جلسهء اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسهء چهارم

 

گفتگوی خودنويس با نوری علا:

نظام آینده ایران باید سکولار مبتنی بر

 حقوق بشر باشد

 

تجدید پیمان شاهزاده رضا پهلوی و مصطفی هجری در نشست تورنتو!

مهرداد احسانی پور

 

در همایش شبکه سکولارهای سبز چه گذشت؟

ویکتوریا آزاد

 

 

همایش سکولارهای سبز محل تجلی تفاهم بود

دکتر رضا حسین بر، سرپرست شبکهء سکولارهای سبز ـ شاخهء لندن

 

 

دربارهء همایش تورنتو

کامبیز باسطوت