ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

                            

Әی

 

ی Әی ҡ ی ͘ Ә ی ی֝ی ی یی .

ی ʡ ی ی ی یʝ یʝ . ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی یی یی ی.

ی یی ی ی ی ی ی ی یی ǘی   ی ی یی ی یʻی ی ی ی . ǘی ی ʻ ی ی јی ی ј ی.

یی ǘی ی ی یی ی ی ییی یی ی ی ی ی یی - ی .

Ϙ یѡ . ی ی ی ʝی ی یʝی ی یی ییی . ی ی ی ی Ϙ ی یی ی ی ʡ ی یی ی ی یی ی ǐ ی ϡ Ԙیی ی ی..

 Ϙ ی Әی ی ی ی ی ی ی ј ی یʝ ی ǘ یی ی . ی ی ʻ ی .

ی ی 㻡 ʻ یʻ ی ی ی ʝی ی یی . ی ی یʝ ی ی. ی ی ی ی .

ی ی ی Ϙی .

یی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݝی ی.

ی ی ی . ی ی ی ی ی ی . ی ی یʡ ی ј ی .

ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی֝ ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی Әی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی ʝی ǘ ی . ی Ϙی ی ی ی ی ی . ی ی ی Ԙی ی Ϙ . ی ی ی ی   ی ی ی .

ی ی 䐝 ی ǘی ی ی . ی یѡ ی ی ͘ ی ی ی ǘی ی.

http://www.khodnevis.org/index.php?news=12600