ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

                            

ی ϡ ی Ԑ ی

Ș Әی 7 8 2011

 

Ԙ ی یی Ә ی ی . ј ی ی Ԙ ی .

ی ی Ә ʿ ی. ی-ی   Ԙ . ی ی ј ی Ȑ ی ییی ی ی ی Әی ی ی Ә . ی ی . ی И ی ی ی ی ی ی Ә ϡ Ȑ ی ی ی یی یӘ یی یی ی ی ی ی Ԙ . ی ی Ȑ ی یی  ی ی ͘ Әی ی ی ی ی Ȑ Ә ی .

یی ی یی ی ی ی ی ی ی Ә ی ی ϡ ϐی Șی ϐی ی یی ی ی ی ی ͘ Ә . یی  یی Ә ی ی ی ی ی یی ی ی . یی ی ی ǐ یʡ ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی   ی ی ی یی ی ی ی ͘ ی ϡ ی ǐ ͘ ی ی یی یی ی ی یی ی ی .

ی ی . ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی   ی   э Ԙیی ی . ی یی Ә   ǐ ی ǐ ی ی ȁ ی یی ǐ یی Ә ی э ی ی. ی ی ی Әی ی ǘی ی ی ی ی . یی ی ی ی یی ی И .

 

Ԙ یی Ә ی ی ی ی   ی ی ی ی ϡ . یی ی یی Әی ی. ی ی   یی ǘی  ی ی یی ی . Әی ی ی ی   ی یی . ی ی ی Ԙ ی Әی ی یی. ی юی ی ی ی Әی ی یی یی ی یی ی ϐѐ .

ی ی ی ʐ ӁӐ ی ی ی .