ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

                            

ی یۀ ی

Ș Әی

یی ی

 

ی ی ی یۀ ی ی ۀ ی ی یی ی ʡ . Ӂ ѐјϐ ی ϡ ی ی ی ی .

یی ی ی ی ی ی ی ǘ یی ی ی... ی ǐэ ی ی ی ی ی ϐی ی ی یی ی ی ی ی ѐیی... ۀ ی ۀ ѐ : ۀ ͘ ی ییی ͘ ی ی ȡ ی ییی ۀ ی ی ی ۀ ی ی  ی . ی ۀ ی ͘ ی ی ی ј . ͘ی ی .

ی ی ѐ ی ی ی ی یی یی ۀ Ԑ ǡ ی ی ǡ ی . یی :

ی Ԙ :

ی ی

ی э

ی ی

ی :

ی ϐ

ی

یی

 

ی ی ی یی ی ی ی ی ǐ ی ی یی ی ʡ یی:

ی

ی ی ی

ی ی ی

ی ی ی

ј ӡ

ی Øی ی :

ی ی یۀ ی

ی ی ی ی

ی ی ی ҡ یی ǘ ی یʡ ی ی ی ی . ی ی یی ی ϡ ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی یϐی ی ی . ی ی ی ی ی یی ǘ ǐ ی . ی ی ی ی ۀ ی یʡ ǐ ی ی ǐ ј ی ی ͘ ی ϡ ی ی یی ی یԡ یی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙی ی ی ی ȡ ی ѡ ۀ Ԑѡ ی ی ی ی . یی ی ی ی ی .

یی ی ی ی ی ی ۀ ی ی Ș. یی ی ی ی ی ی 25 ی ( ی  ) ی 25 ی ...

ی ی ǐ ی ی ی ۀ ی ϐی ی ی یی ی : ی ی . یی ی ی ی ی یی ی ی ی .

یی ی ی ی ی ј ϐ ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی یۀ ی   јی ј ۀ ϐ ی ی یی ی ۀ ʡ یی ی ی.

Ӂ ی