به پايگاه رسمی  شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران  خوش آمديد

ما ايرانی، آزاد، دموکرات و بی تبعيض می خواهيم

هموطن! جای شما در ميان ما است اگر شما هم معتقديد که ايران هيچ راهی ندارد جز انحلال حکومت اسلامی،

لغو قانون اساسی آن، و برقراری يک حکومت ملی سکولار، بر اساس اعلاميهء جهانی حقوق بشر

 به ما بپيونديد تا نشان دهيم که، در برابر بنيادگرايان و اصلاح طلبان در ايران، نيروی سوم و قوی تر از آن سکولارها است

برای خواندن پيام ها و گزارشات همايش

روی اين پيوند کليک کنيد >>>

پرسش و پاسخ دربارهء سکولارهای سبز انحلال طلب>>>

شمارهء مخصوص همايش سکولارهای سبز ايران در تورنتو

سال چهارم ـ  شماره 1004 ـ  جمعه 23 ارديبهشت 1390

ايران از همهء ما مهمتر است

ويدئوی کامل همايش>>>

مصاحبه های پس از هايش تورنتو >>>

مصاحبه های قبل از همايش تورنتو >>>

    

مديران تلويزيون های ميهن (سعيد بهبهانی) و ايران ما (شهره عاصمی)، همراه با مدير نشريهء ايرانيان (تقی مختار)

برخی از سرپرستان انجمن های سکولار سبز از شهرهای مختلف دنيا

جلسهء اعضاء شبکهء سکولارهای سبز در پايان همايش

© 2007 ـ New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fax: 509-352-9630