ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

                            

ی

Ș Әی

 

 

ی ی ۀ :

ی ʘ یی ی ی ی ۀ ی ی ی . . ی ی ی ی ѐјϐ یԡ ی ۀ ی  . ی ی сی ی ی ۀ ѐјϐ Ȑی. Ԙ ѐی یی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی. ѐјϐ ی ی ی ی .

ی ی ی ۀ . ی ی ˡ Øی ی یۀ ی ی .

ی یی ی ی . ی یی сی ی ی ی ی ی ی ی Ȑی.  ͘ ی ǘ ی ی ی ی ی ی یی. ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ϡ ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی .

ی ѐ ۀ ی ۀ ی ی ی ی ی . ی ی ۀ ی ی ی . ی ی ͘ یӘ ی ی ی ی ی Ґ .

ی ی ی یی ی ی ی ͘ ی ی ϡ ی ی ی ی .

یϡ ی ی ی ی ی ͘ ی ی ǘی ی . ǡ ǐ ی͡ ی͡ ی ͘ یۀ ۀ ی ی ی ی ی ی ۀ ǘی . ی ͘ ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی ͘ ی . 

ی ی ی ی э ی ی ۀ Әی ی . یۀ ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ۀ . ۀ ی ی ی ی ی . ی ی ۀ یی ی ی ǡ ی ی ϡ ی ی ی . ی ی یی ی ی یی ی یی ی. ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی .

یی ی ی یی یۀ ی ی ʐی ی یی ی . ی ی ی ی یی یی с ی ی ی ی ј . ی یی ی ی یی ی ی ͘ ی ǘی ی ی .

ی ی ی Øیی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی یی ی ی ʐی э ی یی ی یی ی ی ی ј ی ی ی .

Ӂ ی یϡ ی ی ی ی э ی ی . 

ی