ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

پيام مصطفی هجری، دبيرکل حزب دموکرات کردستان ايران

به همايش شبکهء سکولارهای سبز ايران در تورنتو

 

دوستان شرکت کننده‌ در همایش

با درودهای فراوان

امیدوارم این همایش در جهت برداشتن گامی تاریخساز در راستای هماهنگ کردن حداكثر همه‌ نیروها و شخصیت های مبارز آزادیخواه‌ و دمکرات ایران در خارج کشور، به‌ منظور پشتیبانی از مبارزات آزادیخواهانه‌ داخل  باشد که‌ طی ده‌های گذشته‌ در راستای طرد رژیم ستمگر و ضد آزادی جمهوری اسلامی و برسرکار آوردن حکومتی دمکرات بر اساس اراده‌  مردمان ایران فداکاری نمودند و تا کنون بسیاری از آنان در این راه‌ جان خودرا فدا کرده‌اند.

سخن بسيار است  و در این مختصر امکان بیان همه‌ آنها نیست، لذا سعی می کنم بطور مختصر نظرات خود را جهت اطلاع  شركت كنندكان همايش به عرض برسانم:

قبل از هر چیز لازم میدانم یادآوری نمایم که‌ محدود نمودن جنبش سکولار- دمکرات در ایران به‌ آغاز شکل گیری جنبش سبز  بی حرمتی به‌ همهء‌ آراديخواهاني است که‌ مبارزات آنان در اقصا نقاط ایران از جمله‌ در کردستان ار همان آغاز حکومت جمهوری اسلامی شروع شده‌ و تا کنون نیز ادامه‌ دارد، بنابراین به‌ منظور استنتاج درست و ارزیابی دقیق از همه‌ شکست‌ها و پیروزیهای جنبش، و درس گرفتن از اشتباهات گذشته‌ ضروری است که‌  نقاط قوت و ضعف همه‌ این دهه ها را بررسی کرد.

در همین رابطه‌ معتقدم که جنبش سبز را به‌ عنوان سرآغاز جنبش‌های نوین آزادیخواهانه‌ خاورمیانه‌ و شمال افریقا به‌ حساب آوردن به‌ همان انداز اشتباه‌ خواهد بود که‌ رژیم جمهوری اسلامی این مبارزات را ادامه‌ انقلاب جمهوری اسلامی در سال 1357 می انگارد. فکر می‌ کنم به‌ صلاح باشد که‌ به‌ جای خودستایی‌ها کمی متواضع باشیم و بیشتر اشتباهات را بر جسته‌ کنیم و از آنها درس بگيريم تا مجبور به‌ تکرار اشتباهات گذشته‌ نشویم.

آخرین مطلب در رابطه‌ با جنبش سبز اینکه‌، هر چند افکار و ایده‌های متنوعی در این جنبش حضور داشتند ولی نباید فراموش کرد که‌ آقایان موسوی و کروبی در راس جنبش قرار گرفتند و  از همان آغاز تا کنون با تمام توان از جمهوری اسلامی دفاع کرده‌اند و بالاتر از آن، همیشه‌ وظیفه‌ خودرا برگرداندن این رژیم به‌ دوران طلایی خمینی دانسته‌اند. این جنبش در داخل و خارج یبشتر به‌ ایده‌های جنبشی اصلاح طلب در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی شناخته‌ شده‌است و خوب و بد آن بیشتر به‌ آقایان کروبی و موسوی بر می‌گردد. بنابراین نامگذاری جنبش سکولار- دمکرات به‌ نام سبز قبل از هر چیز خلط مبحث و ضایع کردن حق انحصاری این آقایان می‌باشد. از این گذشته‌ مگر کلمات و عبارات مناسب برای بیان ین معنی وجود ندارد که‌ از روی ناچاری باید این عنوان را برگزید؟

آنچه‌ در پایان سخنانم لازم می دانم یادآوری کنم این است که‌ علل بی نتيجه ‌ماندن ده ها گردهمایی هموطنان ایرانی را نیز که‌ طی دهه‌های گذشته‌ در کشورهای امریکا و اورپا تشکیل شده‌اند از نظر دور نداریم و با آموختن از این همه‌ شکست با طرحی نو و متدی متفاوت از گذشته‌ در راه‌ به‌ بار نشاندن این شبکه‌ گام برداریم، از دید ما این متد می تواند با در نظر گرفتن و مشخص نمودن حقوق پایمال شده‌ اقشار مختلف اجتماعی از قبیل زنان، کارگران، معلمان  دانشجويان و ملیت‌های مختلف ایران آغاز شود، بر تقسيم قدرت در شكل فدراليسم به عنوان ساختار آيندهء ايران تاكيد گذارد و باين ترتيب ایران را در یک برنامه‌ پيشرفته‌ و صریح  ايران همهء‌ ایرانیان نماید. مشارکت وسیع و همه‌ جانبه‌ء مردم در یک جنبش - که‌ با آن نیازداریم- در گروی اینچنین برنامه‌ای خواهد بود.

حزب دمکرات کردستان ایران در این راستا حامی بیدریغ این چنین تشکلی خواهد بود و وظیفه‌ء خود را در راه‌ به‌ ثمر رساندن آن در حد توان به‌ انجام خواهد رساند.

برای این همایش و برنامه‌های پیش رویش آرزوی موفقیت داریم و از مبتکرین و برگزارکنندگان آن سپاسگزاریم.

حزب دموکرات کردستان ایران

مصطفی هجری