ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

                            

Әی

 

ی: ی Әی یی Ϙ ی یی ѐ ϡ ی ی یʝ ی ی ی یی ͘ʝی Ә ی .

ی ی ی ی ی ی . ی Әی ی ی ی ی . ی ی ی Ә ی ʝی Ϙی : ی Әی ی ی ی ی Әی .

( ی ی ی)

 

 

ی ی یʝ Ԑ Ǎ ی یی ی ی . ی : یی ی ͘ یی ϡ . ǐ Әی ی ϡ یی ی ی ی ی ی یی . ǐ ѡ ی ی ی ϡ ی ͘ ی ی . Әی ی ی یی ی ی ی ی ی .

یʝ ی: ی ی یʿ. ی یی : ی ی Ԙ ی ی Әی ϡ ی ی Ȑی ی ی Ԙی . ی یی ی ј Ͽ ǐ ی Ә ی ی ی ϡ ی ی ی ی Ә Ͽ Әیی ی ی ی ی ی .

( ی )

 

Ϙ ی ی ی ی ی یی ییی ԝی ی ی . ی Ԑ : ی ԝ یی Ϻ ی ǐی ϡ ی ی یی ϡ ی یی یی ی یی ی. ی یی ی ی ی ی. ی ی ی ی ͘ ی یی .ی یʡ ی ͘ ی یǡ یی .

ی : ی 1388 ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی. ی ی ی ی-͘ی ϡ ǐ 1388 ϡ ی ی ی. یی یی ی ی .ی ԝی ی یی ی ʘǁی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ʐی یی . ی یی ԝǡ ی ی ی Ґ ϡ ی ی ی یʝ ی . ی یی Ә .

ی Ґ ی ی یی یی . : ی ی ѐ یی . Ԙ یی . ی ԝی ی ی ǐ . ی ј یی یی ی یی ی ی ی Ԙ ϡ ی یی ی ی ی یی . ی ј ی Ԙ ی ی .