ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

                            

ی Ә ی

ی

info@iranpolitics.org

 

ی Ș ی Ә ی یی ی ی ی ی ی . ѐی یی Ș ی Ԙیی ی Ԙ یی ی ی ی ی یی ی یی ѐ ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی. Ș ј ی Әی ی یی . ی ی ی ی ј Ș ی ی ј ی ی یی ی ی ... ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ј ی Ș یی یی ی ی ی یی یی ی ی ی .

ј ϐ ی ی ѐ ϐ ی ј ی ی . ی یی ی ی : Ԙ یی ی ی ی ی . ی ی ی ی : ی ی یی ͘ ی Ә ی . : Әی ی ی ǡ ی . : ͘ Ә ی ی ی ی یی. : ǁیی Ә- ی ی ǡ ǡ . ی ј ی . ی یی ی ی Ԙ . ی ی ی ی یی ی ی ی ی ییی ی ی ی یی ی ʡ ی ی ی یی .

Ș ی Ә ی ی ی ی Ԙ ی ϐ یی ی یی ی Ә ی یی . Ș ی ی ی ی یی ͘ ی ی ی یϺ ی ی ͘ یی ی ʡ юی ی یی ی юی ی ی ͘ ی ی . Ә ی ی Ԙ یی . ی ی ѐی ی ѐ ی یی . Ԙیی Ș ی Ԙ . یی ی Ș Ә ی ی یی . ی ϐ ی یی ی ی Ԙ یی ϐ юی ی ϡ ی ی ی ј ی ی ی ی Ͽ ی ی ϐ یی ی ی Әی ی ی یی ǐ یی Ә ی ی ی ی یϿ ی Ԙ ی  Ԙ "ی" ی Ȑی ǐ ی ی ی.

Ϙ ی Ԙی Ș یی ی Ș ی ʡ ی ی ی Ș ی ی ی ی ѐی . ی Ϙ ی ی ی Ș ی ی یی ی Ș ی ی ی ی ی Ә . ی یی ی ی ی Ϙ ی Ș ی ی ی ی Ș ی . ی ی Ϙ ی с ی Ș ی ی ی Ș . ی ی Ș ی یԐی ʐی ǁی Ș ی . ی Ϙ ی ϐ یی یی ی ی Ș ی یϡ Ș ǘی یی ی ی ی ی Ș ی ی ی ی ј . ی ی ϐ یی ی Ș ی ی یی ی . 

 Ș Ә ی یی ϡ یی . ی ی ی Ә یѐی یی ی ی Ș ی ی ی Ә ی ј . ی ی ͘ ی ی 57 ی یی یی Ґی Ә ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ѐی یی Ș ی یѡ ی ی ی ی یی ϡ ی ی ی ی ی Ș . ی ی ی ی ی ј ϡ ی یی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Әی .

ی ی یی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی یϐ . ی ی ی ییѡ یϐ ی ییѡ ی ی یی ύ . ی ی ی یی ی Ә ی ی ی یی . ی ی یی ی ǻ ی ی ی ی.

ی ی ی Ԙ ی ی ی ی . ی Ϙ. ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی Ә ی ی ی یی ی.

ј Ϙ ی ی یԡ ی ی ی ی Ә ی ی ϡ Ԑ . ی ی ی Әی ی ی ی Әی ی. ی ی ی ی ی ی. 1315 ی ǐ ی ی 1320 5 ی ی . ی ی ی 32 ی ی یی ی ی ی 1315 ی ی . ی ی ی ʡ ی ی ی .  ی ϡ ی یی ی Ԙ ی . ݘی ی ی . Ϙ ی ی یی ϡ ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ǐ ی ی. ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی . ی یی ǐ یی ی ی .

ی ی ی ی ی ǡ یی ǡ ی. ی юی ی ی یی ی Ԙ ی ی یی ی. ی Ԙ ی یی ی ی ј ی یی ی јی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ϐ . юی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . юی ی ی ی ی ی ی ی э .

ی ی ی юی ی ی ی ҡ ی ϡ ѐ ʐ ی . ی ی юی ی ی یی ی . ی ͘ ی ی ی ی ی ی Ϻ ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی یی یی یی ی юی ی ی ی јی ی ی ی ی ی ی . ی Ӂیی یی Ӂیی یϡ یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی֡ ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ʐی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی .

ی ی ی ی یی یی یی ی ی ی "ی ی ѐ ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ѐ ی Ϻ ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ." ی ј ϐ . ی ی ی Әی Ϙ ی юی ی یی юی ی یی юی ی ی .

ی Ϙ ی ی ی یی ύ ی Ԙ Ǎ ی یی . ј ϐ ی ی ی ی ی ی ی ی Ș . ی ی ی ی юی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی. ʘی ی ی یی Ș ی Ә یی ی ی ی ی ی .

ی ی Ә ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی Ԙ ی ی یی . ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی.

ی ی ی ی یی ی یی ی Ș ی ی ی یی ی .

ی ییʡ ی یی Ș ی ϐی یی . Ș ی ی ی ѐی ی ی ی . Ș Ԙ یی ی ی ی ی یی ی ی ی .

ی ی Ș ی یی ی ʡ ی ی ϡ Ә ی یی Ș ȁی یی ی ی . ی یی Ș ی Ә ی ی ی ی ی ʐی ی ی .  

www.iranpolitics.org