ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

                            

ی Әی ی

ی

 

ی Әی ی . ی ی ی ی ʐ ϡ ی ی ی Әی јی ی ی . ی ی یی ی Ϻ ی ی ی Ӂ ی ی یی ی ی. ی ی ی .

ی Ԑ یی ی ј ϐ . ی یء . یی ј ϐ ی ی ی Ȑی ی ی. ی ی ی ی юی ی ی ј ی ی .

Ϙ ی ی ی ј ی . ی ی یی ی .

ی یی ی ی ʡ ی ی Ϙ ی ی . ی ј ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی Ȑی. Ϻ ǘ Әی ی یϐی ی یی یی ی .

 ی ی ϡ Ϙ ی ی ی. ی ی. ی . ʐی ی ی یʡ ی یی ی ی . Ϙ ی ی ی ی ی ی .

یی ی ی ی "ی ی یϡ ی یϿ" . ییی : "ی ی ϡ ی ی ." ی یی ی ی ی ǝ ی ی . Ȑی . یی ϡ ی ی ی . ی э ݘ ی ی ی .

ѐ ی . ی ی ی ϡ ǘی ی ѡ ǝی ی ϡ ییی ی ʡ ی ј . ی . ی ی ی ی ی ј ی ی ϡ ی ј ی ی ϡ ی ȁی.

ی ی ی یی ی ی ی ی ѐ . ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ѐ ی.