ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

به پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران خوش آمديد

 شورای هماهنگی شبکه

 

انتخابات اول شورای هماهنگی در  فروردين 1388

پس از تجربهء ناموفق اولين کوشش برای انتخاب اعضاء شورایی هماهنگی شبکه>>>

اعضاء اين شورا بر اساس تصميم مجمع عمومی بوسيلهء اسماعيل نوری علا به شرح زير انتخاب شدند:

دکتر رضا حسين بر

اسفنديار منفرد زاده

خسرو بيات

آرمان نجم

مهدی حاذق اعظم

 

آنگاه طبق اساسنامهء جديدی که در پايان آذر ماه 1389 اجرائی شد

شورا دارای هشت نفر عضو صاحب حق رأی شد که با رأی مستقيم و مخفی همهء اعضاء شبکه انتخاب می شوند.

در عين حال، برای حفظ رابطهء دائم شورای هماهنگی با انجمن ها،

رؤسای انجمن ها نيز موظف اند که در جلسات شورا و مذاکرات آن شرکت کنند

اما دارای حق رأی نخواهند بود

در عين حال پيش بينی شده که دو سوم رؤسای انجمن ها می توانند متفقاً

تصميمات اعضاء منتخب شورا را وتو کنند.

 

نتايج انتخابات شورای هماهنگی دوم در  آذر 1389

انجام و هشت نفر زير برگزيده شدند:

1. اسماعيل نوری علا               (دنور ـ آمريکا)

2. اسفنديار منفردزاده         (استکهلم ـ سوئد)

3. آرام حسامی                  (واشنگتن ـ آمريکا)

4. فرخ زندی                          (تورنتو ـ کانادا)

5. افسانهءمهاجر                   (تورنتو ـ کانادا)  

6. آرمان نجم                         (برلين ـ آلمان)

7. رضا حسين بر                   (لندن ـ بريتانيا) 

8. محسن ذاکری             (هلسينکی ـ فنلاند)

 

توضيح اينکه آقاي امير جعفری (از تورنتو) بعنوان عضو اصلی شورا انتخاب شده بودند که بعداً استعفاء دادند

و آقای اميرعباس فخر آور (از ويرجينای امريکا) عضو علی البدل اول بودند که عضويت شان در شبکه رد شد

و لذا آقاب محسن ذاکری، عضو علی البدل دوم به عضويت کامل شورا در آمدند

 

سپس انتخابات داخلی شورا به عمل آمد و

وظايف مختلف شورا تحت سرپرستی هريک از اعضاء آن قرار گرفت>>>

اين انتخابات داخلی مطابق قرار قبلی شش ماه بعد به شرح زير تجديد شد:

 

دکتر رضا حسين بر ـ رئيس شورا

آرمان نجم ـ معاون شورا

دکتر فرخ زندی ـ سخنگوی شورا

دکتر اسماعيل نوری علا ـ هماهنگ کنندهء امور شبکه

دکتر آرام حسامی: مسئوول اطاق فکر

 

سپس تصميم گرفته شد که در کنار شورا يک سلسله واحدهای اجرائی بوجود آيند که

 آقای مهندس مهدی حاذق اعظم (سکرامنتو ـ امريکا)

بعنوان مسئوول امور اجرائی شبکه برگزيده شدند

 

شورای دارای چند مشاور نيز هست که در جلسات آن شرکت می کنند.

 

پيوند به آئين نامهء داخلی شورای هماهنگی و نمودار واحدهای تابعهء آن

مصوب سوم و دهم جولای 2011 (12  و 19 تير 1390)>>>

 

نتايج انتخابات شورای هماهنگی سوم در آذر 1390 >>>

1. اسماعيل نوری علا                                  (دنور ـ آمريکا)

2. آرام حسامی                                   (واشنگتن ـ آمريکا)

3. مسعود نقره کار                                    (فلوريدا ـ آمريکا)

4. فرخ زندی                                            (تورنتو ـ کانادا)

5. رضا حسين بر                                     (لندن ـ بريتانيا) 

6. ويکتوريا آزاد                                     (گوتنبرگ ـ سوئد)

7. فرحناز عمادی                                      (لکلن ـ آلمان) 

8. آرمان نجم                                           (برلين ـ آلمان)

 

9. کامبيز باسطوت (علی البدل)         (لوس آنجلس ـ امريکا)

10. مهدی ذوالفقاری (علی البدل)    (سانفرانسيسکو ـ امريکا)

 

به اين ترتيب خانم ها فرحناز عمادی و ويکتوريا آزاد و آقايان آرام حسامی، آرمان نجم، رضا حسين بر، فرخ زندی، مسعود نقره کار و اسماعيل نوری علا بعنوان اعضاء شورای هماهنگی و آقايان کامبيز باسطوت و مهدی ذوالفقاری بعنوان اعضاء علی البدل شورا و آقای تقی آل رضا و خانم نسترن عليی بعنوان اعضاء هيئت بازرسان و آقای مهدی رضائی تازيک بعنوان عضو علی البدل هيئت مزبور انتخاب شدند.

 

نتايج انتخابات داخلی شورای هماهنگی و واحدهای اجرائی

(بمدت شش ماه)

11 دسامبر 2011

رضاحسين بر، رئيس شورای هماهنگی

 آرمان نجم، معاون شورای هماهنگی

فرخ زندی، سخنگوی شورای هماهنگی

آرام حسامی: مسئوول کميتهء برنامه ريزی

اسماعيل نوری علا، هماهنگ کننده شبکه

 

مهدی ذوالفقاری، سرپرست اطاق های فکر

مهدی حاذق اعظم، مسئوول امور اجرائی

 

سپس، در آخر ماه فوريهء 2011 برخی از اعضاء شورا و شبکه استعفاء دادند (پيوند به داستان اين استعفاها)

 

بر اساس مصوبات شورا در تاريخ يکشنبه 26 فوريهء 2012،

ترکيب جديد شورای هماهنگی و مسئوليت های آنان به شرح زير است:

 

رضاحسين بر، رئيس شورای هماهنگی

مهدی ذوالفقاری، معاون شورای هماهنگی و سرپرست اطاق های فکر

فرخ زندی، سخنگوی شورای هماهنگی

آرام حسامی، مسئوول کميتهء برنامه ريزی

محسن ذاکری، هماهنگ کنندهء انجمن های اروپا

مسعود نقره کار، عضو شورا

محمد زمانی، عضو شورا

اسماعيل نوری علا، هماهنگ کننده شبکه

 

سيروس ملکوتی، مشاور شورا

مهدی حاذق اعظم، مسئوول امور اجرائی شبکه

 

نتايج انتخابات شورای هماهنگی چهارم در مهر 1391 >>>

1. اسماعيل نوری علا                                  (دنور ـ آمريکا)

2. مسعود نقره کار                                    (فلوريدا ـ آمريکا)

3. فرخ زندی                                            (تورنتو ـ کانادا)

4. نيکی نسترن عليی                                (تورنتو ـ کانادا)

5. محسن ذاکری                                 (هلسينکی ـ نروژ)

6. رضا حسين بر                                     (لندن ـ بريتانيا) 

7. مهدی ذوالفقاری                     (سانفرانسيسکو ـ امريکا)

8. حسين قلی پور                                     (تورنتو ـ کانادا)

اعضاء علی البدل:

1. دارا صالحی                                      (پاريس ـ فرانسه)

2. امين موحدی                                    (شيکاگو ـ امريکا)*

*آقای دکتر نوری علای گرامی،‌ با نهایت احترامی که برای شما قائل هستم اما باید خدمت تان عرض کنم، با توجه به اینکه استقلال کاری خود را پای منافع حزبی و گروهی ذبح نخواهم کرد، صلاح می‌دانم وارد هیچ حزب و دسته‌ای نشوم؛ لذا از حضور خود در شبکه عذر می خواهم و استعفا می‌کنم. امیدوارم این شبکه در ادامهء مسیر خود توفیق بیشتری یابد و من نیز همواره آرزوی موفقیت شما و شبکه را دارم.

با احترام: امین موحدی

دهم ژانويه 2013

 

 

ای ميل تماس با شورا:

seculargreensnetwork@gmail.com

 

Fax: 509-352-9630