ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

ی Ș ی Әی ی ی ی

                            

Ґ

ی Ԙی Әی ی

1270 25 ی 2010 19 ی 2010 ی ی ی ی ی Clairtrell ѐ ی Ԙی Әی ی .

ی یی ی Ș ی ی ی ی ی ی ی ی Ԑ یј ی .

ی Ș Ԙ ی ی ی یی ی ϡ ی ی .

ی Ș ی ѐی ی : ی یی ی " یی ی ی ی ی" 51 ϡ یی یی ی ی ی Әی ی یی.

Ș : ی ی ی ѐی ی ی ی ی ѐی یی ی ییј ی ی ی Ә ی Әی ی ی .

ی ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ǘی ی ی ی ی ی ی ی .

ی : ی ی ی ی ی ی ͘ یی ی ی Ȑی ی ј ی ʡ э ی ی ی ی ϡ ی ی 捘ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی .

: ѡ ی ی ͘ ی ی . ی ی ی ی ی ʅ ͘ ی یی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی .

ی ی 31 ی ی ی ϡ : ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ یی ی یی ی Ȑی ی ی ی Ϻ ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ј یی .

ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ Ȑیی ی ی یی ی یэی ی Ԙ یэ . ی ی ی ϡ ی Ȑی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ϐی Ȑی ی یی ی ی یی ǘ ϡ . ی ی ی 31 ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȑیϡ ی .

ی : ی ݘ ی یی ی ی یی ی юیی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ͘ یی یی ی .

ی ی ی ی یی ϡ : یی ی ͘ ی ȡ ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی یی ǘ ی ی ی . ǐ ی ی ی ی ϡ ی یی ی ی ϡ ی ی .

ی ی ی Ԙ یی ی ͘ Ә . : ی ی ǘی ی ی ی ی یی ͘ Ә ی ی ی ی . ی ی ی ͘ یی Әی ی ی . یی یѡ ی ی ͘ ی Ә ی ی Әی ی ی ѐ ی ی ی . ی ی Әی ی یی یی ی. یی Әی ی ی ی ی ی Ș ی ی . ی ی ϡ ی ͘ ی . ی ی ی Әی ی ی .

ی ی ی ی ی ǘی ی ͘ ی ی ی ϡ ǘیی ʘ ϡ : ی ݘ ی ی ی ϐیی ی ی ی Әѡ ی ی ی ژ ی ݘ Ԙی Ә ی. ی Ԙی یی ی ی ی ϡ ی ی ژ ی ییی یی ی ی ی ǐ ݘ ی ی Ә Ԙی ی ی Ә یϐ ی ی ی ی Ԙی Ȑ.

ی یی ی ی ی ی Әی Ԙ Ȑیϡ : ی ی ی ی Ә ییی ی ی ی.

ی ی ی : ǐ ی ی ی ی ݘ ی یی ی ی یی Ә یی ی ی ی ی ی ی Ԙی . ی ی ی Ԙی ی ی ی ј .

ی ی ǡ :

ی ی Ԙی " Әی ی" ی ی"ی ͘ یی ی ی ѡ ی ی Ә ." ی " " . ی ʡ یی ی ی ی ی ی ی . ی Ԙی ی ی ی Ә ی. ǘی ی یی ی ʎی ی. ی Ș ی : ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی.

ی ی یی ѐ ی ی ی : Ԙیی ی ی ی ی ی ی ی ییϿ

ی ʡ ی . ی یی ی ј ی ی ی ی Ȑی ی ی Ȑی. ی ی ی ی. ی ی Ȑیی Green Movement ی ی. ی ی ی ی .

یی ϡ Әی یی ǘی ϡ Әی ی یی ی ͘ ی ی ی .

یѡ ی ی ی. ی یϐ یی ی ҡ ی ی () ی .

http://www.shahrvand.com/archives/1889

 

seculargreensnetwork@gmail.com