ما ايرانی بی تبعيض می خواهيم

پايگاه رسمی شبکهء جهانی سکولارهای سبز برای دموکراسی و آزادی در ايران

                            

برگ درخواست عضويت در، و اعلام همکاری با، شبکهء سکولارهای سبز

بازگشت به صفحهء اول

برای عضويت، کليهء اطلاعات در خواستی بايد در اختيار شبکه گذاشته شود

اما ثبت نام بعنوان «هوادار شبکه» تنها با يک نام مستعار، محل اقامت و آدرس ای ـ ميل ممکن است

لطفاً توجه کنيد: ما به دلايل امنيتی از ايران عضو نمی پذيريم،

اما شما می توانيد بعنوان هوادار ای ميل خود را برای ما بفرستيد>>>

********************************************************************************************

دوستان گردانندهء شبکهء سکولارهای سبز

من، ارسال کنندهء اين پرسشنامه،

آمادگی خود را برای عضويت در اين «شبکه» اعلام می دارم

و در صورتی که در شهر محل اقامتم «انجمن سکولارهای سبز ايران»

بوجود آيد، بر حسب صلاحديد شبکه، عضو آن خواهم شد.

  • برگ درخواست عضويت در و اعلام همکاری با شبکهء سکولارهای سبز

  • - - Pick a Date
  • Should be Empty: